WYDARZENIA

Zjazd Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 14 Grudnia

Zjazd Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 14 Grudnia

Zjazd Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 14 Grudnia
Usługiwać będą pastorzy Mariusz & Agnieszka Cieślińscy

Pastorzy Kościoła Chrześcijańskiego Słowo Wiary w Częstochowie
 Mariusz i Agnieszka Cieślińscy.

Prowadzą oni kościół od momentu jego powstania w 2003 roku. Pastor Mariusz jest absolwentem Szkoły Biblijnej DOMATA w Gdyni, którą ukończył w 2001r. Uczy ludzi życia w realności Bożych obietnic zawartych w Biblii, zachęca do osobistej relacji z Panem.Zjazd Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 14 Grudnia (sobota)

Temat spotkań:

Przemieniony umysł - przemienione życie
- duch, dusza i ciało
- czy moja dusza jest już zbawiona?
- myśli, wyobrażenia i warownie
- jak przemieniać umysł Bozeym Słowem?

Spotkanie zacznie się o godzinie 16:45 od modlitwy & uwielbienia.
1 sesja 17:00 - 17:50
2 sesja 18:00 - 18:50
3 sesja 19:00 - 19:50
4 sesja 20:00 - 20:50
Pomiędzy sesjami przewidziane przerwy 10 min. (zapraszamy do kafeterii)
 
Płatność za uczestnictwo w Szkole Biblijnej
Każdorazowo (jeden raz w miesiącu / za jedną sobotę) w dniu zjazdu,
opłata za uczestnictwo w formie darowizny (gotówką, lub przelewem bankowym z potwierdzonym dow. wpłaty – tytuł: Szkoła Biblijna)
- 20 zł /os
- 30 zł/ wspólnie od małżeństwa
Zapisy i zgłoszenia do Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 2019/2020
Na adres: biuro@kcsw.org lub podczas zjazdu.
 
Dodatkowe informacje:
Szkoła Biblijna ma charakter ponadwyznaniowy i nie wymaga osobistych deklaracji przynależnościowych ze strony jej studentów. Podczas comiesięcznych zjazdów oczekujemy od studentów godnego reprezentowania Pana Jezusa Chrystusa oraz odzwierciedlania podstawowych wartości i postaw chrześcijańskich oczywistych pośród ludzi powtórnie narodzonych. Dla studentów przewidziana możliwość zamówienia & zakupienia płyty CD (format MP3), z wykładów.
 15 Grudnia  (niedziela) godz.10:30 nasi goście będą usługiwali na nabożeństwie kościoła Słowo Wiary.
 
Zapraszamy serdecznie
pastorzy Dariusz & Joanna Mach