WYDARZENIA

Szkoła Biblijna Słowa Wiary 2020/2021

Szkoła Biblijna Słowa Wiary 2020/2021

„…[Paweł] odłączył uczniów
i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa.
I działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji,
Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć Słowo Pańskie.
Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła […]”
                                                                       (Dz.Ap.19:9a-11)


UWAGA: WYMAGANE ZAPISY NA SZKOŁĘ BIBLIJNĄ, SMS pod nr tel. 694 460 549
Decyduje kolejność zdgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo dla członków Kościoła "Słowo Wiary"

Zjazd Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 12 grudnia (Sobota)
Usługiwać będzą: pastorzy Mariusz & Agnieszka Cieślińscy

Pastorzy Kościoła Chrześcijańskiego Słowo Wiary Mariusz i Agnieszka Cieślińscy..Prowadzą oni kościół od momentu jego powstania w 2003 roku. Pastor Mariusz jest absolwentem Szkoły Biblijnej DOMATA w Gdyni, którą ukończył w 2001r. Uczy ludzi życia w realności Bożych obietnic zawartych w Biblii, zachęca do osobistej relacji z Panem. www.slowowiary.pl 

Temat: Modlitwa - codzienność i intymność z Bogiem

- modlitwa jako społeczność z Bogiem
- modlitwa jako współpraca z Bogiem
- jak modlić się efektywnie - uwielbienie jako doskonała modlitwa

 

Spotkanie zacznie się o godzinie 16:45 od modlitwy & uwielbienia.
1 sesja 17:00 - 17:50
2 sesja 18:00 - 18:50
3 sesja 19:00 - 19:50
4 sesja 20:00 - 20:50
Pomiędzy sesjami przewidziane przerwy 10 min. (zapraszamy do kafeterii)
 
Płatność za uczestnictwo w Szkole Biblijnej
Każdorazowo (jeden raz w miesiącu / za jedną sobotę) w dniu zjazdu,
opłata za uczestnictwo w formie darowizny (gotówką, lub przelewem bankowym z potwierdzonym dow. wpłaty – tytuł: Szkoła Biblijna)
- 20 zł /os
- 30 zł/ wspólnie od małżeństwa

Zapisy i zgłoszenia do Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 2020/2021
Na adres: biuro@kcsw.org lub podczas zjazdu.
 
Dodatkowe informacje:
Szkoła Biblijna ma charakter ponadwyznaniowy i nie wymaga osobistych deklaracji przynależnościowych ze strony jej studentów. Podczas comiesięcznych zjazdów oczekujemy od studentów godnego reprezentowania Pana Jezusa Chrystusa oraz odzwierciedlania podstawowych wartości i postaw chrześcijańskich oczywistych pośród ludzi powtórnie narodzonych. Dla studentów przewidziana możliwość zamówienia & zakupienia płyty CD (format MP3), z wykładów.

13 grudnia (niedziela godz.10:00 & 12:00) nasi goście będą usługiwali na nabożeństwie kościoła Słowo Wiary.
 

                                                                           Zapraszamy serdecznie
                                                                   pastorzy Dariusz & Joanna Mach


Zapraszamy na kolejny rocznik
zjazdów Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 2020/2021

Niebawem dalsze informacje dotyczące gości usługujących,
jak i terminów zjazdów.

Każdy rocznik szkoły biblijnej różni się od poprzedniego, choć większość tematów pozostaje taka sama. Każdy jednak temat co roku jest omawiany przez innego mówcę, tym samym w świeży i inspirujący sposób jest na nowo przekazywany słuchaczom. W tym roku szkolnym spodziewamy sie również nowych mówców z Europy i Stanów Zjednoczonych. Zapowiada się ekscytujący rok zjazdów szkoły Słowa Wiary. Nie jest to szkoła biblijna "na zaliczenie" raczej  "na doładowanie" i zbudowanie w wierze i w Duchu Świętym. Zapraszamy każdego głodnego i spragnionego Boga, Jego Słowa i przebudzenia w naszym narodzie.
                                                                                                           

Kościół opisany w Księdze Dziejów Apostolskich rozwijał się w niesamowitym tempie. Dużą rolę w ich wzroście duchowym i liczebnym odegrało trwanie w nauce, modlitwie, społeczności i łamaniu chleba. Kościół w Efezie powstał od 12-tu uczniów, którzy codziennie przez dwa lata (730 dni), gromadzili się w szkole biblijnej. Dziś przeciętny chrześcijanin uczęszcza do kościoła 52 razy w roku, jeśli gromadzi się w nim co niedzielę. Słowo, które w kościele otrzymuje w przeciągu 14-tu lat, wtedy otrzymałby w 2 lata. Słowo, które w kościele otrzymuje w przeciągu 21 lat, wtedy otrzymałby w 3 lata. I tak dalej…

Weekendowa Szkoła Biblijna SŁOWA WIARY

(9 zjazdów/ 9 miesięcy/ 9 sobót), jest skromnym krokiem w kierunku wzrostu i rozwoju Kościoła, poprzez osobisty wzrost wiary i poznania Boga w życiu jego uczniów/studentów.

Namaszczeni i doświadczeni wykładowcy - nauczyciele, pastorzy, kaznodzieje - pozostawią w życiu studentów bezcenny depozyt Słowa a Duch Święty będzie zaproszony, aby podczas spotkań przejawiał się tak, jak pragnie.

Tematy wykładane podczas zjazdów Szkoły Biblijne Słowa Wiary 2019/2020 (kolejność przypadkowa)

Wiara:
- dlaczego wiara?
- jak żyć przez wiarę?
- jak przyjmować od Boga?
- jak wzrastać w wierze?

Uzdrowienie:
- przebaczenie i uzdrowienie jako podwójne odkupienie
- jak przyjąć uzdrowienie?
- jak zachować uzdrowienie?
- jak służyć innym uzdrowieniem?

Fakty nowego stworzenia:
- dlaczego nowe narodzenie?
- kim jestem w Chrystusie?
- nowy człowiek - nowe życie
- realność nowego życia w Chrystusie

Przemieniony umysł - przemienione życie
- duch, dusza i ciało
- czy moja dusza jest już zbawiona?
- myśli, wyobrażenia i warownie
- jak przemieniać umysł Bożym Słowem?


Władza wierzącego
- geneza stworzenia i upadku człowieka
- panowanie boga tego świata?
- odzyskanie i przekazanie władzy kościołowi przez Chrystusa
- panowanie w życiu w Imieniu Jezusa

Modlitwa - codzienność i intymność z Bogiem:
- modlitwa, jako społeczność z Bogiem
- modlitwa, jako współpraca z Bogiem
- jak modlić się efektywnie?
- uwielbienie, jako doskonała modlitwa

Kościół i zrozumienie Ciała Chrystusa:
- jak odnaleźć swoje miejsce w kościele?
- jak odkryć swoje obdarowanie i talenty w kościele?
- jak służyć innym w kościele?
- jak być kościołem na co dzień?


Duch Swięty i jego działanie:dlaczego chrzest w Duchu Świętym?
- dary i przejawy działania Ducha Świętego
- prowadzenie Ducha Świętego w codziennym życiu
- społeczność z Duchem Świętym

Czasy ostateczne i powtórne przyjście Jezusa:

- znaki czasów ostatecznych
- bycie gotowym na Jego powrót
- życie w trudnych czasach dni ostatnich
- przebudzenie i żniwo dusz przed Jego powrotem

Treminy zjazdów Szkoły Biblijnej 2020 rok:
12 wreśnia (sobota), usługuje pastor Sergio Giusti, temat:
10 październik (sobota)usługują Bruno & Rakel Knutzen, temat: Duch Święty i Jego działanie
14 listopad (sobota) usługują: pastorzy Brad & Amy Beebe, temat: Prowadzeni przez Ducha & pełni Wiary
  
Rok 2021
Styczeń (sobota),
Luty (sobota), 
Marzec (sobota) 
Kwiecień (sobota)
1 Maja (sobota), usługują Larry & Angela Keeton, temat: Duch Swięty i Jego działanie
Czerwiec (sobota)

Plan spotkań Szkoły Biblijnej
Spotkania rozpoczynają się w daną sobotę o godzinie 16:45 od modlitwy & uwielbienia.
1 sesja 17:00 - 17:50
2 sesja 18:00 - 18:50
3 sesja 19:00 - 19:50
4 sesja 20:00 - 20:50

Pomiędzy sesjami przewidziane przerwy 10 min. (zapraszamy do kafeterii)

Płatność za uczestnictwo w Szkole Biblijnej:
Każdorazowo (jeden raz w miesiącu/za jedną sobotę) w dniu zjazdu, 
opłata za uczestnictwo w formie darowizny (gotówką, lub przelewem bankowym z potwierdzonym dow. wpłaty - tytuł: Szkoła Biblijna)
- 20 zł /os
- 30 zł/ wspólnie od małżeństwa


Zapisy i zgłoszenia do Szkoły Biblijnej Słowa Wiary
Na adres: biuro@kcsw.org lub podczas pierwszego zjazdu


Dodatkowe informacje:

Szkoła Biblijna ma charakter ponadwyznaniowy i nie wymaga osobistych deklaracji przynależnościowych ze strony jej studentów. Podczas comiesięcznych zjazdów oczekujemy od studentów godnego reprezentowania Pana Jezusa Chrystusa oraz odzwierciedlania podstawowych wartości i postaw chrześcijańskich oczywistych pośród ludzi powtórnie narodzonych. 

Dla studentów przewidziana możliwość zamówienia & zakupienia płyty CD (format MP3), z wykładów.