WYDARZENIA

Szkoła Biblijna Słowa Wiary 2019/2020

Szkoła Biblijna Słowa Wiary 2019/2020

„…[Paweł] odłączył uczniów
i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa.
I działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji,
Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć Słowo Pańskie.
Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła […]”
                                                                       (Dz.Ap.19:9a-11)Kościół opisany w Księdze Dziejów Apostolskich rozwijał się w niesamowitym tempie. 
Dużą rolę w ich wzroście duchowym i liczebnym odegrało trwanie w nauce, modlitwie, społeczności i łamaniu chleba.
Kościół w Efezie powstał od 12-tu uczniów, którzy 
codziennie przez dwa lata (730 dni), gromadzili się w szkole biblijnej.
Dziś przeciętny 
chrześcijanin uczęszcza do kościoła 52 razy w roku, jeśli gromadzi się w nim co niedzielę. 
Słowo, które w kościele otrzymuje w przeciągu 14-tu lat, wtedy otrzymałby w 2 lata. 
Słowo, które w kościele otrzymuje w przeciągu 21 lat, wtedy otrzymałby w 3 lata. I tak dalej…


Weekendowa Szkoła Biblijna SŁOWA WIARY

(9 zjazdów/ 9 miesięcy/ 9 sobót), jest skromnym krokiem w kierunku wzrostu i rozwoju Kościoła, 
poprzez osobisty wzrost wiary i poznania Boga w życiu jego uczniów/studentów.

Namaszczeni i doświadczeni wykładowcy - nauczyciele, pastorzy, kaznodzieje - pozostawią
w życiu studentów bezcenny depozyt Słowa a Duch Święty będzie zaproszony,
aby podczas spotkań przejawiał się tak, jak pragnie.


Tematy wykładane podczas zjazdów Szkoły Biblijne Słowa Wiary 2019/2020 (kolejność przypadkowa)


Wiara:
- dlaczego wiara?
- jak żyć przez wiarę?
- jak przyjmować od Boga?
- jak wzrastać w wierze?

Uzdrowienie:
- przebaczenie i uzdrowienie jako podwójne odkupienie
- jak przyjąć uzdrowienie?
- jak zachować uzdrowienie?
- jak służyć innym uzdrowieniem?

Fakty nowego stworzenia:
- dlaczego nowe narodzenie?
- kim jestem w Chrystusie?
- nowy człowiek - nowe życie
- realność nowego życia w Chrystusie

Przemieniony umysł - przemienione życie
- duch, dusza i ciało
- czy moja dusza jest już zbawiona?
- myśli, wyobrażenia i warownie
- jak przemieniać umysł Bozeym Słowem?


Władza wierzącego
- geneza stworzenia i upadku człowieka
- panowanie boga tego świata?
- odzyskanie i przekazanie władzy kościołowi przez Chrystusa
- panowanie w życiu w Imieniu Jezusa


Modlitwa - codzienność intymność z Bogiem:

- modlitwa, jako społeczność z Bogiem
- modlitwa, jako współpraca z Bogiem
- jak modlić się efektywnie?
- uwielbienie, jako doskonała modlitwa

Kościół i zrozumienie Ciała Chrystusa:

- jak odnaleźć swoje miejsce w kościele?
- jak odkryć swoje obdarowanie i talenty w kościele?
- jak służyć innym w kościele?
- jak być kościołem na co dzień?

Duch Święty 
i Jego działanie
:
- dlaczego chrzest w Duchu Świętym?
- dary i przejawy działania Ducha Świętego
- prowadzenie Ducha Świętego w codziennym życiu
- społeczność z Duchem Świętym


Czasy ostateczne i powtórne przyjście Jezusa:

- znaki czasów ostatecznych
- bycie gotowym na Jego powrót
- życie w trudnych czasach dni ostatnich
- przebudzenie i żniwo dusz przed Jego powrotem

Treminy zjazdów Szkoły Biblijnej 2019 rok:
12 październik (sobota), usługują pastorzy Jim & Jan Schmitt, temat: Kościół i zrozumienie Ciała Chrystusa
09 listopad (sobota) usługują pastorzy: Jeremy & Lisa Swizek, temat: Wiara
14 grudnia (sobota) usługują pastorzy: Mariusz & Agnieszaka Cieślińscy, temat: Przemieniony umysł - przemienione życie

Rok 2020
 4 Styczeń (sobota), usługują pastorzy: Leszek i linda Korzenieccy, temat: Modlitwa- codzienność i intymność z Bogiem
 15 Luty (sobota), usługują pastorzy: Jacek & Lidia Słaby, temat: Czasy ostateczne i powtórne przyjście Jezusa
 7 Marzec (sobota) usługują pastorzy: Manfred & Katharina Roth, temat: Autorytet Wierzącego
 4  Kwiecień usługują pastorzy Krzysztof i Barbara Dziewieccy, temat: Fakty nowego stworzenia
 2 Maj (sobota), usługują Larry & Angela Keeton, temat: Duch Swięty i Jego działanie
20 Czerwiec, usługuje Dr. Marilyn Neubauer, temat: Uzdrowienie

Plan spotkań Szkoły Biblijnej
Spotkania rozpoczynają się w daną sobotę o godzinie 16:45 od modlitwy & uwielbienia.
1 sesja 17:00 - 17:50
2 sesja 18:00 - 18:50
3 sesja 19:00 - 19:50
4 sesja 20:00 - 20:50
Pomiędzy sesjami przewidziane przerwy 10 min. (zapraszamy do kafeterii)

Płatność za uczestnictwo w Szkole Biblijnej:
Każdorazowo (jeden raz w miesiącu / za jedną sobotę) w dniu zjazdu, 
opłata za uczestnictwo w formie darowizny (gotówką, lub przelewem bankowym z potwierdzonym dow. wpłaty – tytuł: Szkoła Biblijna)
- 20 zł /os
- 30 zł/ wspólnie od małżeństwa


Zapisy i zgłoszenia do Szkoły Biblijnej Słowa Wiary 2019/2020
Na adres: biuro@kcsw.org lub podczas pierwszego zjazdu


Dodatkowe informacje:

Szkoła Biblijna ma charakter ponadwyznaniowy i nie wymaga osobistych deklaracji przynależnościowych ze strony jej studentów.
Podczas comiesięcznych zjazdów oczekujemy od studentów godnego reprezentowania Pana Jezusa Chrystusa oraz odzwierciedlania
podstawowych wartości i postaw chrześcijańskich oczywistych pośród ludzi powtórnie narodzonych. 


Dla studentów przewidziana możliwość zamówienia & zakupienia płyty CD (format MP3),
z wykładów. 


Wykładowcy przewidziani w roku szkolnym 2019/2020

Pastorzy Jim & Jan Schmitt

Pastor Jim Schmitt z żoną Jan, są pastorami wzrastającego kościoła World Outreach Christian Center w Limerick w Irlandii. Jako misjonarze przeprowadzili się z całą rodziną z Grand Rapids, Michigan z USA, do Irlandii w maju 1999 roku. Jim & Jan są absolwentami Rhema Bible Collage w Tulsie. Jim jest również absolwentem Szkoły Biblijnej DOMATA oraz posiada dyplom magistra ekonomii. 

Pastor Jim wierzy, że zabawienie ludzi i narodów dzieje się przez głoszenie Bożego Słowa w mocy Ducha Świętego. Poza służbą pastorską głosi na konferencjach. Uczy w szkołach biblijnych oczekując, że Boże namaszczenie będzie zmieniało życie ludzi wprowadzając ich do miejsca, do jakiego ich Bóg powołał.   

www.wocc.ie/


Dr. Marilyn Neubauer

Po otrzymaniu cudownego uzdrowienia z rzadkiej odmiany raka, uwolnienia od malarii zagrażającej jej życiu i cudownym zniknięciu dużego guza z jej ciała, Dr. Neubauer zaczęła uczyć na temat uzdrawiającej mocy Boga. Jej wiara w Boże Słowo i objawienie Jezusa, jako Uzdrowiciela, otworzyły przed nią drzwi do służenia Bożą miłością i uzdrowieniem na całym świecie .Była świadkiem niezliczonych uzdrowień w swoich podróżach, podczas których głosi poselstwo promujące Zwycięskie Życie dla całego człowieka; ducha, duszy i ciała. Oprócz jej zdecydowanego poselstwa Boskiego uzdrowienia, uczy wierzących na temat burzenia warowni, całkowitego oddania się chodzeniu w miłości i wyposaża świętych do wspierania swoich pastorów poprzez Służby Pomocy. Jej praktyczne poselstwo wiary zostało przyjęte przez kościoły denominacyjne, niezrzeszone, Szkoły Biblijne i konferencje. Jako międzynarodowy mówca i autorka, często podróżuje po Europie. 

Marilyn mieszka w San Diego w Kalifornii i służy swojej lokalnej społeczności, jako Kapelan w Oceanside Police Departament. Jest w służbie od 1977 roku. Jako międzynarodowy mówca i wykładowca w Szkołach Biblijnych, usługiwała w Stanach Zjednoczonych i wielu narodach świata, włączając; Niderlandy, Wielką Brytanię, Kenię,  Zair, Chiny, Hong Kong, Australię, Hiszpanię, Niemcy, Wyspy Figi, i zapoczątkowała pracę misyjną w Szwajcarii. Głosiła w afrykańskich buszach, od szczytów gór po śmietniska slumsów przedmieści Gwatemali aż do granic śnieżnej  Arktyki. Dr. Marilyn Neubauer, otrzymała tytuł Doktora Teologii (a Doctor of Divinity) z ramienia Cambridge Theological Seminary.


Pastor Darryl Reynolds

Pastor Darryl Reynolds przyjął Jezusa w 1974 roku. W 1978 roku został napełniony Duchem Świętym podczas spotkania Biznesmenów  Pełnej Ewangelii i krótko po tym odpowiedział na Boże powołanie do służby. W 1978 roku poślubił Francine, swoją miłość jeszcze z szkoły średniej. W 1987 roku wraz z soją trójką dzieci (Josepf, Jacob oraz Michelle) udali się do Szkoły Biblijnej Rhema w Tulsa, Ok. Mieszkając w Tulsa przyszło na świat ich czwarte dziecko, Jonathan.

Po ukończeniu szkoły Rhema w 1989 roku, Derryl przez kolejne cztery lata pracował w służbie brata Hagina w Szkole Biblijnej Rhema.  Podczas tych lat Francine & Derryl asystowali w służbie nauczania dla małżeństw  w wieku 30 – 39 przy Rhema Bible Church ( ponad 400 osób podczas zajęć każdej niedzieli).
W 1993 roku będąc posłusznym Bogu w pragnieniu zaniesienia Słowa & Ducha do zachodnio – północnej części Stanów Zjednoczonych Ameryki, powrócili do Nowego Jorku i przez 11 lat Darryl był pastorem kościoła w Nowym Jorku. Darryl był również przez siedem lat trenerem zespołów piłki nożnej, koszykówki oraz przez dziesięć lat Ligi Baseball.
W lutym 2009 roku Francine & Darryl założyli swoja obecną służbę Triumphant Life Church In Vastal, NY. Kościół stale wzrastał i w 2010 roku zakupili swoją obecną nieruchomość kościoła na 1511 Davis Ave. In Endwell, NY. Wizją pastorów Francine & Darryl jest służenie ludziom w każdym wieku i w każdej kulturze. kochają Boga, Jego Słowo i poruszenie Duch Bożego, wiedząc, że z nich wypływa Boża wielka miłość do ludzi. Wierzą, że Bóg powołał ich do przyniesienia przebudzenia w miejscu, w którym żyją i dalej, gdziekolwiek się udają. Darryl & Francine pragną budować kościół dla całych rodzin. Kościół silny w Słowo i pewny w poruszaniu się w manifestacjach Ducha  Świętego. Pragnął usługiwać całemu człowiekowi; jego duchowi, duszy i ciału.

www.triumphantlifeny.com/

Pastorzy Mariusz & Agnieszka Cieślińscy

Pastorzy Kościoła Chrześcijańskiego Słowo Wiary w Częstochowie. Prowadzą kościół od momentu jego powstania w 2003 roku. Pastor Mariusz jest absolwentem Szkoły Biblijnej DOMATA w Gdyni, którą ukończył w 2001r. Uczy ludzi życia w realności Bożych obietnic zawartych w Biblii, zachęca do osobistej relacji z Panem.

więcej o ich służbie:
www.slowowiary.pl


Pastorzy Beata i Tomasz Tupajka

Pastorzy Beata i Tomasz Tupajka to ludzie mający pasję do budowania Kościoła w Bydgoszczy. Pragną widzieć ludzi, których życie jest zmieniane, problemy rozwiązywane, którzy odkrywają swój potencjał i śmiało patrzą w przyszłość. Zdają sobie sprawę, że jest to niemożliwe bez wprowadzenia Bożych zasad do naszej codzienności. 
Wiedzą, że bycie blisko Boga nie oznacza chodzenia z 'głową w chmurach'. Dlatego ich nauczanie koncentruje się na połączeniu Bożej mądrości i praktyczności życia, przekazanych w sposób zrozumiały, często przyprawiony humorem.Są przekonani, że przez Kościół, który prowadzą, Bóg będzie miał wpływ na życie wielu ludzi. 
Centrum Chrześcijańskie DOBRA NOWINA prowadzą od 1999 roku. Są rodzicami dwóch wspaniałych córek Estery i Agaty. 

więcej o ich służbie:
www.ccdn.pl/


Pastorzy Marek & Alina Siudek

Pastorzy Marek i Ala Siudek prowadzą służbę pastorską od 1999 roku w Centrum Chrześcijańskim „Rzeki Wody Żywej” w Słupsku. Znajdują w tym pasję i spełnienie . Doświadczają wypełnianie się proroczego Słowa uwolnionego nad ich życiem przez służby prorockie z różnych części świata. Są rodzicami czwórki wspaniałych dzieci: Małgorzaty, Beaty, Justyny i Marcina, które są zaangażowane w pracę lokalnego kościoła. Wierzą Bogu i są przekonani, że przez kościół, który prowadzą Bóg będzie miał wpływ na mieszkańców miasta Słupska, Ustki i regionu, a w przyszłości na inne narody. Są ludźmi wiary, pasji i poświęcenia dla innych. 
Od początku swojej służby poddali się pod duchowy autorytet pastora Pawła Godawy, w którym rozpoznali namaszczenie apostolskie. Ich życie jest realnym doświadczaniem Boga.

więcej o ich służbie: 
ccrwz.pl/


Pastorzy Krzysztof & Barbara Dziewieccy

Pastor Krzysztof Dziewiecki jest absolwentem Szkoły Biblijnej Covenant College, głosząc Słowo Boże przekazuje je w prosty, jasny i przekonujący sposób. Razem z żona Barbarą i córkami prowadzą Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „ Immanuel” w Szczecinie. Wierność i posłuszeństwo, w tym co Pan przed Nimi postawił, to ich główny cel.


Pastorzy Dariusz & Joanna Mach

Dariusz i jego żona Joanna w 1997 roku ukończyli Szkołę Biblijną DOMATA w Pradze (Republika Czeska). Po powrocie do kraju pełnili funkcję pastorów w kościele, w swoim rodzinnym mieście.
W 1998 roku przeprowadzili się do Gdyni, aby wesprzeć pastorów Larrego i Angele Keeton w założeniu Szkoły Biblijnej DOMATA i Kościoła Chrześcijańskiego ”Słowo Wiary”. Przez wiele lat asystowali w zakładaniu i pracy Kościoła Chrześcijańskiego "Słowo Wiary", Szkoły Biblijnej i Chrześcijańskiej Agencji Telewizyjnej "WJM".
Dziś są pastorami Kościoła Chrześcijańskiego "Słowo Wiary w Gdyni. Wraz z córką Wiktorią i synem Natanem mieszkają w Gdyni.

Wojtek Wojciechowski

Wojtek w roku 1997, odbywając zasadniczą służbę wojskową, przyjął zbawienie. W roku 2000 ukończył szkołę biblijną Domata. Od roku 2007 w KCSW, jest zaangażowany w służbę młodzieżową oraz muzyczną, pełni funkcję koordynatora służb kościoła. Od roku 2015 Współpracuje ze służbą ewangelizacyjną "Czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie ".


Andrzej Bagniewski

Wierzący od najmłodszych lat. Mąż i Ojciec dwojga dzieci. Zaangażowany w Kościele Słowo Wiary w służbę ewangelizacyjną z karawanem. Supporter w Chrześcijańskim Klubie Motocyklowym BOANERGES. Zawodowo lekarz dentysta.


Bożena Tarnowska

Nawrócona od 1995 roku. Absolwentka szkoły biblijnej Domata, którą ukończyła w 2000 roku. Od początku nawrócenia czynnie zaangażowana w życie kościoła. Od 2005 roku zaangażowana w różne służby w kościele Słowo Wiary; służbę ewangelizacji, opieki duszpasterskiej, nauczania, koordynator służb kościoła.