Zapominając o tym co za mną - książka pastora Dariusza Macha.

Zapominając o tym co za mną - książka pastora Dariusza Macha.

W obliczu problemów, tragedii i bolesnych doświadczeń, nasze myśli i emocje potrafią zakrzyczeć i zaciemnić prawdziwy obraz Boga Ojca i jego sposobów działania. Bez względu na to, czego doświadczyłeś ze strony diabła, świata, innych ludzi świadomie czy nieświadomie przez niego wykorzystanych, czy pomimo twoich własnych złych wyborów
i decyzji, to co przed tobą - wciąż ZALEŻY OD CIEBIE! 

Twoja przeszłość nie ma mocy wpływania na twoją przyszłość, przede wszystkim ze względu na nowe życie, jakie otrzymałeś w Jezusie. Czytając dalej, przyjmij różnorodną Bożą łaskę, jaką niesie za sobą objawienie Jego Słowa. Ono ma moc Cię ZBUDOWAĆ i wybudować PONAD bolączki przeszłości, upadki, błędy i rany bolesnych doświadczeń, jakie cię może spotkały.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1 - Nowe stworzenie – wystarczająco nowe i potężne
Rozdział 2 - Cienie niechlubnej przeszłości
Rozdział 3 - W niebezpieczeństwie od pogan
Rozdział 4 - W niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi
Rozdział 5 - Bym nie miał smutku za smutkiem
Rozdział 6 - Strząśnij to z siebie
Epilog

Rodzaj okładki: miękka
Format: A5
Ilość stron: 120
Cena:18 zł
Data wydania: 2014

Zamówienia:
www.compassion.pl