Bóg w człowieku - książka pastora Dariusza Macha.

Bóg w człowieku - książka pastora Dariusza Macha.

Pierwszy człowiek poprzez swój upadek wprowadził na świat rasę upadłych i grzesznych ludzi, przepełnionych grzeszną naturą ich nowego ojca – diabła (Jn 8:44; Ef 2:1-3). Drugi Człowiek – Jezus Chrystus – poprzez swoje dzieło odkupienia wprowadził na świat nową rasę Bożych ludzi, posiadających Boską naturę, połączonych ze swoim nowym Ojcem – Bogiem Stworzycielem (2 Pt 1:4).

Dobrą Nowiną jest wiadomość, że to, co pierwszy Adam stracił, Ostatni Adam odzyskał! Jezus jest nazwany w Słowie Ostatnim Adamem, który stał się dla nas duchem ożywiającym (1 Kor 15:45). Poprzez nasze nowe narodzenie, Jego życie i natura mogły ponownie zamieszkać w człowieku. Więcej, poprzez napełnienie nas Duchem Świętym, sam Duch Boży zamieszkał całego naszego ducha, całą duszę i ciało, i w ten sposób staliśmy się mieszkaniem Bożym; miejscem zamieszkania samego Boga (Ef 2:22; 1 Kor 3:16; 6:19-20; 1 Tes 5:23).

Kościół jest nazwany pełnią Jezusa na ziemi (Ef 1:22-23), my MAMY JUŻ pełnię w Nim (Kol 2:10). On nie powiedziałby nam, że mamy czynić TE SAME DZIEŁA, JAKIE I ON SAM CZYNIŁ (nie wspominając nawet o czynieniu większych dzieł niż te), a przy tym nie dając mam tych samych środków do ich czynienia, jakie i ON sam posiadał (Jn 14:12). Dlatego nie możemy posiadać „więcej Boga” niż już teraz posiadamy Go w sobie. Nie możemy też mieć „więcej namaszczenia” niż to, które już otrzymaliśmy, bo namaszczenie to nie coś, ale On sam w nas.


Każde Boże stworzenie posiadało naturalne fizyczne okrycie: pióra w przypadku ptaków, włos lub sierść u ssaków czy też łuski w przypadku płazów czy gadów. Stwarzając człowieka, Bóg nie przyodział go naturalnym fizycznym okryciem, ale swoją własną chwałą i dostojeństwem. Tym, czym jest dziś dla nas garnitur, garsonka czy suknia, był dla nich Duch Boży. Posiadali  Bożego Ducha, który przebywał w ich duchu, duszy i ciele. Dziś jedyna „rzecz”, która oddziela nas i odróżnia od wszystkich innych ludzi, to nie Biblia, jaką czytamy czy kościół, do którego uczęszczamy, ale Duch Boży - Bóg w nas. Bóg obecny w nas już teraz, jest jedynym dowodem prawdziwego chrześcijaństwa. Świadomość Jego obecności w nas oraz Jego służby dla nas i przez nas wobec innych, jest objawieniem każdej Księgi Nowego Testamentu, a zwłaszcza tych listów, które wyszły spod pióra apostoła Pawła. 

Więcej na:
http://compassion.pl/trwale-zmiany-przychodza-od-wewnatrz/


Spis treści:

Rozdział 1: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz…
Rozdział 2: W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy
Rozdział 3: Świadomy Boga we mnie
Rozdział 4: Trwałe zmiany przychodzą od wewnątrz
Rozdział 5: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Rozdział 6: Bóg efektywnie działający przeze mnie
Rozdział 7: Powołani, wyposażeni i wysłani


Język wydania:
j. polski
Autor: Dariusz Mach
Rodzaj okładki: Miękka
Format: 135×205 mm
Ilość stron: 218
Cena: 29,90 gr.
Data wydania: 30-11-2015
ISBN: 978-83-62748-54-9